Touren Linköping

  

 

Aktuell ställning Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Totalt Final R1 Final R2 Totalt Placering
  Landeryd C Mjölby Vreta Linköping 2 Ronder Åtvid R1 Åtvid R2 Totalt Placering
                   
Stefan Zetterdahl 5 6   -1 4 -2 1 3 1
Håkan Öhrling 9 12 8 2 10 3 -1 12 2
Bo Andersson 16 2 -2 6 0 4 11 15 3
                   
Thomas Kidfelt 14 6 12   18 2 -2 18 4
Mats Davidsson 12   5 0 5 14 1 20 5
Jonas Rosell 12 3 5 5 8 7 5 20 6
                   
Magnus Knutsson 2   9 5 7 7 10 24 7
Fredrik Danieluk 15 11 10 9 19 6 7 32 8
Håkan Lövefors 24 17 9 15 26 7 17 50 9
                   
Lars Karlsson 4 14 5 1 5       10
Magnus Zetterdahl   -2 9 5 3       11
Bernta Karlsson   8   4 12       12