Touren Linköping

 

  

 

Aktuell ställning Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Totalt Final R1 Final R2 Totalt Placering
  Vesterby Vreta Åtvidaberg Linköping 2 Ronder Wiredaholm Wiredaholm    
                   
Bo Andersson 6 2 4 -5 -3 -4 -4 -11 1
Jonas Rosell 7 0 5 1 1 -10 7 -2 2
Lars Karlsson 12   1 1 2 0 5 7 3
Stefan Zetterdahl 11 5 4 1 5 2 1 8 4
MagnusZetterdahl 10 5 3 -6 -3 9 3 9 5
Håkan Öhrling 8 -3 -2 -3 -6 7 9 10 6
Magnus Knutsson 7 -2   1 -1 5 9 13 7
Håkan Lövefors 6 2 4 9 6 7 1 14 8
Bernta Karlsson 7   6 4 10 -5 14 19 9
Mats Davidsson   13 5 7 12 13 -4 21 10
Fredrik Danieluk 12 12 10   22 7 3 32 11
Tony Boson     12           12
Ulf Andersson                 13