Touren Linköping

 

 

 

 

 

Aktuell ställning Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Totalt Final R1 Final R2 Totalt Placering
  Mauritzberg Linköping Landeryd Åtvidaberg 2Ronder Breviken Breviken    
                   
Lars Karlsson 3 0 12   3 -1 5 7 1
Magnus Knutsson -4 11 5 13 1 3 5 9 2
Bernta Karlsson 4 2 7   6 -2 9 13 3
Håkan Öhrling 12 -3 17 7 4 1 10 15 4
Fredrik Danieluk 9 6 5 8 11 4 0 15 5
Mats Davidsson 16 4 26 8 12 1 3 16 6
Håkan Lövefors 5 8 12 8 13 6 0 19 7
Ulf Andersson 7 9 17 4 11 6 7 24 8
Stefan Zetterdahl 7 16 8 10 15 5 8 28 9
Jonas Rosell   5 12   17 4 7 28 10
MagnusZetterdahl 8 5 9 0 5 9 14 28 11
Bo Andersson 3 1 10 3 4 21 8 33 12
Tony Boson 10 17 25   27 15 19 61 13