Touren Linköping

 

Aktuell ställning Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Totalt Final R1 Final R2 Totalt Placering
  Landeryd Mauritzberg Mjölby Linköping 2 Ronder Tranås Tranås    
                   
Stefan Zetterdahl 17 0   0 0 6 3 9 1
Fredrik Danieluk 1 5 12 12 6 6 2 14 2
Mats Davidsson 11 -1 9 5 4 6 5 15 3
Lars Karlsson 2 4 0 1 1 6 9 16 4
Håkan Öhrling 11 4 10 1 5 8 7 20 5
Bo Andersson 10 13 4   14 8 10 32 6
Magnus Knutsson 12 6 6 4 10 10 14 34 7
Magnus Zetterdahl   3 16 10 13 12 9 34 8
Tony Boson   9 12 13 21 15 14 40 9
Bernt Karlsson   5 14 6 11 5 30 46 10
Ulf Andersson 12 10 13 20 22 14 23 59 11
Håkan Lövefors 15 15 17 8 23 18 nr   12